GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

GAMMAL VALS

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Vals, 3/4 -takt. Rekommenderat tempo, 126
Koreografi:
   
Fattningar:
  Valsfattning
Steg:
   
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Valsfattning. Kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningen. Dansen utföres med lätt svikt i knäna.
   
  Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.
   
  Valssteg rakt fram.
     
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot fram (långt steg).
2
Höger fot intill vänster.
3
Vänster fot fram (kort steg).
 
2
1
Höger fot fram (långt steg).
2
Vänster fot intill höger.
3
Höger fot fram (kort steg).
 
3
1
Vänster fot fram (långt steg).
O s v
   
  Valssteg med vändning medsols.
     
  Grundregel:
  Dansa runt ett halvt varv på varje steg (1, 2, 3). Står man vänd motsols, börjar man vändningen med höger fot framåt höger, och står man vänd medsols börjar man med vänster fot bakåt vänster.
     
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Höger fot snett framåt höger (långt steg).
2
Vänster fot intill höger, samtidigt påbörjas vändningen.
3
Höger fot bakåt i dansriktningen (kort steg).
 
2
1
Vänster fot snett bakåt vänster (långt steg).
2
Höger fot intill vänster, samtidigt påbörjas vändningen.
3
Vänster fot framåt i dansriktningen (kort steg).
 
3
1
Höger fot snett framåt höger (långt steg).
O s v
     
    Valssteg med vändning motsols.
     
    Grundregel:
    Dansa runt ett halvt varv på varje valssteg (1, 2, 3). Står man vänd motsols, börjar man vändningen med vänster fot framåt vänster och står man vänd medsols börjar man med höger fot bakåt höger.
     
   
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot snett framåt vänster (långt steg).
2
Höger fot intill vänster, samtidigt påbörjas vändningen.
3
Vänster fot bakåt i dansriktningen (kort steg).
 
2
1
Höger fot snett bakåt höger (långt steg).
2
Vänster fot intill höger, samtidigt påbörjas vändningen.
3
Höger fot framåt i dansriktningen (kort steg).
 
3
1
Vänster fot snett framåt vänster (långt steg).
O s v