GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

MODERN VALS

dansfilm
 
Danstyp:
   
Ursprungsland:
   
Musik:
  Vals, 3/4 -takt. Rekommenderat tempo, 132
Koreografi:
   
Fattningar:
  Valsfattning
Steg:
   
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring. Valsfattning. Kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med ryggen i dansriktningen. Dansen utföres med lätt svikt i knäna.
   
  Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.
   
  Valssteg rakt fram.
     
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot fram (långt steg).
2
Höger fot något framåt höger (kort steg).
3
Vänster fot intill höger fot.
 
2
1
Höger fot fram (långt steg).
2
Vänster fot något framåt vänster (kort steg).
3
Höger fot intill vänster.
 
3
1
Vänster fot fram (långt steg).
O s v
   
  Valssteg med vändning medsols.
     
  Grundregel:
  Dansa runt ett halvt varv på varje steg (1, 2, 3). Står man vänd motsols, börjar man vändningen med höger fot framåt höger, och står man vänd medsols börjar man med vänster fot bakåt vänster.
     
 
Takt
Taktdel
 
1
1
Höger fot snett framåt höger och vridningen medsols påbörjas (långt steg).
2
Vänster fot framåt höger och fortsatt vridning medsols (något kortare steg).
3
Höger fot intill vänster och ett halvt varv vridning medsols är genomförd.
 
2
1
Vänster fot snett bakåt vänster och vridningen medsols påbörjas (långt steg).
2
Höger fot bakåt vänster och fortsatt vridning medsols (något kortare steg).
3
Vänster fot intill höger och ett varvs vridning medsols är genomförd.
     
    Valssteg med vändning motsols.
     
    Grundregel:
    Dansa runt ett halvt varv på varje valssteg (1, 2, 3). Står man vänd motsols, börjar man vändningen med vänster fot framåt vänster och står man vänd medsols börjar man med höger fot bakåt höger.
     
   
Takt
Taktdel
 
1
1
Vänster fot snett framåt vänster och vridningen motsols påbörjas (långt steg).
2
Höger fot framåt vänster och fortsatt vridning motsols (något kortare steg).
3
Vänster fot intill höger och ett halvt varvs vridning motsols är genomförd
 
2
1
Höger fot snett bakåt höger och vridningen motsols påbörjas (långt steg).
2
Vänster fot bakåt höger och fortsatt vridning motsols (något kortare steg).
3
Höger fot intill vänster och ett varvs vridning motsols är genomförd.