GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

VARSOVIENNE

dansfilm
 
Danstyp:
  Mazurka
Ursprungsland:
   
Musik:
  Varsovienne. Rekommenderat tempo, 144
Koreografi:
   
Fattningar:
  Enkel midjefattning, valsfattning
Steg:
  Springsteg, frykdalssteg, valssteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring, enkel midjefattning, vända i dansriktningen
   
Tur 1
  Takt 1-4
  Med tre små springsteg, svänger kavaljer sin dam över till vänster sida (dam vrider ett varv motsols), förflyttar sig själv något åt höger, paret tar omvänd midjefattning, båda sätter i yttre fotens klack något framåt (på fjärde taktdelen).
Svänger på samma sätt damen över till sin högra sida (dam vrider ett varv medsols), båda sätter i yttre fotens klack något framåt.
   
  Takt 5-8
  Upprepa takt 1-4
   
Tur 2
  Takt 9-12
  Enkel midjefattning, två frykdalssteg i dansriktningen, därefter svänger kavaljeren upp sin dam som i tur 1 på tre små steg till sin vänstra sida, och båda sätter i yttre fotens klack framåt.
   
  Takt 13-16
  Omvänd midjefattning, två frykdalssteg i dansriktningen, kavaljer svänger tillbaka sin dam till höger sida på tre små steg, och båda sätter i yttre fotens klack framåt
   
Tur 3
  Takt 17-24
  Valsfattning, åtta valssteg runt.
   
  Variant som kan dansas som andra tur.
  I vissa delar av landet har denna variant dansats. Stegen är de samma som i A och B fast med nedan beskriven fattning.
   
  Kavaljeren står något till vänster bakom sin dam, båda vända motsols, fattar damens upplyftade händer, vänster i vänster och höger i höger i axelhöjd. Damen och kavaljeren byter plats genom att damen dansar i sidled under kavaljerens upplyftade armar.
Därefter följer vals som i tur 3
   
  Beskrivningen är hämtad ur "Gillesdanser i Norden", 1970 års upplaga