GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
 

SCHOTTIS FRÅN VERUM (Verumsschottis)

dansfilm
 
Danstyp:
  Schottis
Ursprungsland:
  Sverige
Musik:
  Schottis
Koreografi:
  Erling Lundh
Fattningar:
  Enkel handfattning, armkrok, dubbel midjefattning
Steg:
  Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning:
  Parvis i öppen ring med enkel handfattning
   
Tur 1
  Takt 1-4
  Enkel handfattning, dansas framåt i dansriktningen, ett schottissteg något vända mot varandra, ett schottissteg något vända från varandra. Omdansning, ett varv med höger armkrok och fyra hoppsteg. (Medsols).
   
Tur 2
  Takt 5-6
  Vänster hand i vänster med mötande dam respektive kavaljer och dansar ett schottissteg (kavaljer i dansriktningen och dam mot dansriktningen). Därefter dansas ett schottissteg förbi varandra, med ledig hand i sidan, (kavaljer utvändigt och dam invändigt).
   
Tur 3
  Takt 7-8
  Med tredje damen respektive kavaljeren omdansas två varv medsols på fyra hoppsteg och med dubbel midjefattning.
   
  Dansen upprepas
   
ANMÄRKNING:
  Efter samtal med Erling Lundh
  I de första beskrivningarna som lämnades ut förekommer ett skrivfel. I tur 3 takt 7-8 står det omdansas ett varv medsols på fyra hoppsteg. Det skall vara som ovan, två varv.