DETTA ÄR GRF > UNGDOMSSEKTIONEN > ARBETSPLAN

Ungdomssektionens arbetsplan

Riksförbundets arbetsplan gällande Ungdomssektionen

Gammaldansarnas Riksförbund har efter hand som ungdomsledare och kursledare utbildats verkat för att våra ungdomar får lära sig den danskultur som så väl behövs inom vårt land. Med ständigt återkommande studier och kurser så långt ner i åldrarna som möjligt kommer vi i framtiden att upprätthålla och samtidigt höja den kulturella gammaldansens status inom vår organisation.

Samtidigt lär vi ungdomarna att umgås med varandra på ett naturligt och otvunget sätt. Vi ger ungdomarna tillfälle att träffas, genom att ungdomssektionen anordnar läger samt danser där ungdomarna kan träffas.

 

Ungdomssektionens målsättning

Som målsättning vill ungdomssektionen medverka till att sammanföra ungdomar från olika landsändar. Detta genom årliga läger, danser och andra träffar.

För att genomföra vår målsättning bygger vi upp ungdomssektioner inom Förbundets föreningar som ordnar kurser och andra aktiviteter för ungdomarna.

Förbundet har högt utbildade dans- och ungdomsledare och vi kommer att fortsätta och verka för utbildning av intresserade medlemmar som positivt och ideellt vill verka för Gammaldansarnas Riksförbund och följa våra stadgar.

Att tillsammans med Dansinstruktörssektionen verka för att nya ungdoms- och dansledare ständigt utbildas och på så sätt täcker våra behov i framtiden. I detta sammanhang kan också nämnas att vi utbildar inte på elitnivå till s k A- eller B-lag, utan alla medverkar och utbildas till gammaldansare och tages omhand av våra ledare på bästa sätt.

Att genom olika aktiviteter sysselsätta ungdomarna mera meningsfullt och samtidigt se till att dessa ungdomar avhåller sig från användandet av droger och övrigt fördärvbringande sysslolöshet.

Vi vill inom Förbundet på detta sätt ta vårt samhällsansvar som en kulturell organisation.

Gammaldansarnas Riksförbund hoppas att vi på detta sätt skall kunna få ungdomsverksamheten att fungera samtidigt som våra fina ungdomar skall lära sig att umgås med varandra på ett naturligt sätt utan användandet av olika droger.

Alltså att föra vår Danskultur vidare till nya generationer...