DETTA ÄR GRF > UNGDOMSSEKTIONEN > EXEMPEL PÅ NYBÖRJARKURS

Ungdomssektionens exempel på nybörjarkurs i GRF

Danser som är lämpliga för barn & ungdomar.

Promenad
Amerikansk Promenad
Palais Stroll
Lili Marlene
Oh Susanna
Schottis
Polka
Bjällerklang

Amerikansk träskopolka
Snoa
Tre Ting
Sternpolka
D`Hammerschmiedsgesellen
Svingen
Fyrmanna-schottis
Pariserpolka