DETTA ÄR GRF > DANSINSTRUKTÖRSSEKTION > ARBETSPLAN

Dansinstruktörssektionens arbetsplan

Gammaldansarnas Riksförbund (GRF) har under många år utbildat dansinstruktörer för att verksamheten skall kunna föras vidare. Denna utbildning kommer GRF även i framtiden att satsa på, så att nya instruktörer får den utbildning som erfordras för verksamheten och att en god danskultur bevaras.
Vi måste vara uppmärksamma på förändringar som sker i samhället och vara lyhörda för dessa, men samtidigt får vi inte glömma rollen som traditionsbärare.

 

Instruktörsutbildningar

Förbundet ansvarar för:
Årlig fortbildning av instruktörer i samtliga föreningar.
Utbildning av nya instruktörer, såväl vuxna som ungdom, i nära samarbete med föreningarna.

Dansinstruktörssektionens målsättning

Instruktörssektionen har till uppgift att förmedla GRF:s målsättning till verksamma instruktörer inom förbundet.
Denna kontakt sker via ordföranden i föreningarna.
Sektionens målsättning är att:

  • Tillgodose föreningarnas behov av utbildning och fortbildning av instruktörer.
  • Anordna fördjupade kurser inte bara i dans utan även metodik, pedagogik och historik för aktiva inom GRF.
  • Verka för att gamla danser bevaras och att nya danser introduceras.

  • Verka för ett gott uppförande på dansgolvet så att en god danskultur bevaras.

  • Utbilda ledare vars avsikt är att instruera i GRF-anslutna föreningar
  •