DETTA ÄR GRF > DANSINSTRUKTÖRSSEKTION > EXEMPEL OCH FÖRSLAG PÅ KURSVERKSAMHET

Dansinstruktörssektionens exempel och förslag på kursverksamheten i GRF

Nybörjarkurser
Förutom utlärning av en del grunddanser som tex vals, schottis, polka och snoa bör man lägga stor vikt vid stegträning. Taktfasta och relativt långsamma låtar bör väljas och dansarnas taktkänsla får övas genom upprepad träning.

Rörelsemönster i dansringen är ett viktigt moment som måste läras ut.
Även fattningarna är viktigt att vi lär ut rätt, sen måste vi vara ödmjuka för var och ens bästa.
(tex 8 snoa med valsfattning kan vara tufft)

De dansvarianter som väljs bör ha relativt få och okomplicerade turer.
Exempel på några tänkbara danser är:
Vanlig enkel schottis, Schottis från Verum (schottis), Kalmarpolka (polka), Svingen, Promenad på landet (gångsteg och snoa), Sunnanövals (vals), Oh Susanna (gångsteg och partnerbyte), Sambaglädje (gångsteg och partnerbyte)
Det är viktigt att de valda danserna tränas vid varje kurskväll så att alla kursdeltagarna hinner lära dem.

De övriga grunddanserna hambo och mazurka är det ok att vänta med att ta upp tills de andra danserna övats in och sitter bra. Exempel där är Kerstins hambo och Skånsk mazurka.

Fortsättingskurser
Här byggs på med olika gammaldansvarianter, men det är viktigt att inledningsvis ha med några danser som man haft på nybörjarkursen. På så vis, och genom grundliga instruktioner när så behövs, gör man det lättare vid en dansares övergång från nybörjarkurs till fortsättningskurs.