DETTA ÄR GRF > FÖRBUNDET

Gammaldansarnas Riksförbund, GRF

VÄLKOMNA TILL GAMMALDANSARNAS RIKSFÖRBUND
DANSORGANISATIONEN MED DANSGLÄDJE OCH GEMENSKAP

Gammaldansarnas Riksförbund, GRF, består av ett antal gammaldansföreningar med totalt ca 800 medlemmar.

E-mail: ordförande@grfdans.se
Hemsida: www.grfdans.se
Bankgiro: 5762-0023

GRF:s ändamål och uppgift är:
Att samla och verka för kulturell gammaldans och sällskapsdansens upprätthållande.
Att medverka till bevarande av våra folkvisor och folkmusik.
Att stödja och sprida intresse för kultur och hembygdsvård.

STYRELSEN

       

Ordförande
Knut Landén
Vinkelvägen 14
275 62 Blentarp
0706-55 84 16

Kassör
Ann-Helén Slätteryd
Västervång 30
247 34 S. Sandby
0702-56 32 05

Sekreterare/Suppleant
Lisbeth Månsson
Sälshögs Byväg 14
273 93 Tomelilla
0706-43 09 31

V. Ordförande
Kaj Andersson
Korsholm 7065
242 97 Hörby
0735-20 90 99

Ledamot
Ralf Wennerholm
Hällestadvägen 64
247 50 Dalby
0702-34 41 77

 


Suppleant
Carina Johansson
Fasanvägen 9
242 72 Ludvigsborg
0731-40 24 88

   

 

SEKTIONERNA

       

DANSINSTRUKTÖRS-SEKTIONEN
Ordförande
Lisbeth Månsson
Sälshögs Byväg 14
273 93 Tomelilla
0706-43 09 31

UNGDOMSSEKTIONEN
Ordförande
Vakant

VALBEREDNING
Ordförande
Bertil Lindberg
Gräsvallsvägen 1
238 34 Oxie
040-54 65 21

ÖVRIGA

       

Webmaster
Carina Johansson
Fasanvägen 9
242 72 Ludvigsborg
0731-40 24 88

Revisor
Göran Holmberg
Möllerörsgatan 16
216 11 Malmö
0706-15 27 60

Revisor
Lena Nilsson
Bälggatan 2
268 72 Teckomatorp
0702-55 94 34