VILDROSEN, ÄSPERÖDS GDF
Sidan uppdaterad 2021-03-24 | Webmaster

Välkomna

Välkomna till GDF Vildrosens danskvällar och danskurser.

VÅRT DANSPROGRAM

Välkomna till Vildrosens Gammaldansförening.
Kultisdanser och kurser håller vi i Ramsåsa.
Övriga danskvällar, se inbjudan / dansprogram för rätt tid och plats.


ÅR 2021

26 februari   Gillesdansträff - Ramsåsa. OBS! Inställt.
26 mars   Gillesdansträff - Ramsåsa. OBS! Inställt.
23 april   Gillesdansträff - Ramsåsa. OBS! Inställt.

Kontaktpersoner:

Gert Lind 0708-13 91 41, lindseliramsasa@hotmail.com
Lisbeth Månsson 0706-43 09 31, lisbeth.mansson@outlook.com

KURSER

Kursverksamhet för 2021

Kursverksamhet våren 2021. Styrelsen har beslutat att avvakta med vårens kursstart p.g.a. den pågående pandemin. Vårt mål är att starta igen så snart smittläget medger detta.

Styrelsen

ADRESSFÖRTECKNING

VILDROSEN ÄSPERÖD GDF

Styrelsen:      
Ordförande: Gert Lind
Ramsåsa 1502 A
0417-139 14
273 97 Tomelilla
lindseliramsasa@hotmail.com
Kassör: Lisbeth Månsson
Ö Klasarödsvägen 378
0706-43 09 31
275 72 Lövestad
lisbeth.mansson@outlook.com
Sekreterare: Ulla Andersson
Onslundavägen 36
0730-73 11 50
273 93 Tomelilla
ulla_5508@hotmail.com
Övriga: Birgitta Andersson
Vanstadskogsväg 263-15
0705-355715
275 70 Lövestad
 
  Maj-Lis Johnsson
Dragaregatan 12B, lgh 1202
0705-44 71 24
271 33 Ystad
mamma188@hotmail.com
  Rithva Bengtsson
Tryde Snavelund
0701-51 75 53
273 97 Tomelilla
rithvabengtsson63@outlook.com
  Nisse Bengtsson
Ramsåsa 2232
0730-57 02 55
273 97 Tomelilla
blocket74@gmail.com

Hemsida: www.grfdans.se/asperod/
E-post: vildrosen@grfdans.se
Bankgiro:

5262-5985