HELSINGBORGS GDV
Sidan uppdaterad 2022-01-11 | Webmaster

Välkomna

Till Gammaldansens Vänner i Helsingborg.

VÅRT DANSPROGRAM

KURSER

Kursverksamheten 2022

Vi avvaktar med vinter/vår-kurserna 2022 på grund av den pågående pandemin. Vår målsättning är att starta upp så snart smittläget medger detta.

Kontaktpersoner: Sven och Karin Andersson 042-20 53 01 eller 0709-56 57 71

Kursledarna avtackas av representanter från dansarna. Helsingborgs gammaldansens vänner den 05-11-2014.

VÄGBESKRIVNING

Kör Åstorpsvägen (väg 1757) genom Hyllinge by och sväng in på Örtgatan, vid en vägvisare med texten Folkets Hus.

ADRESSFÖRTECKNING

HELSINGBORG GDV

Styrelsen:      
Ordförande: Sven Andersson 042-20 53 01 karindacke@gmail.com
Kassör: Eve Ekdahl 0705-437206  
Sekreterare: Karin Andersson 042-20 53 01  
Övriga styrelsemedlemmar: Jonny Kristensson, Eva Sjöholm, Annikki Vouri och Lena Ekdahl

Hemsida: www.grfdans.se/helsingborg/
E-post: helsingborg@grfdans.se