HELSINGBORGS GDV
Sidan uppdaterad 2024-01-20 | Webmaster

Välkomna

Till Gammaldansens Vänner i Helsingborg.

VÅRT DANSPROGRAM

KURSER

Kursverksamheten 2024

Vi startar fortsättningskurs (utlärning av grunddanser och enklare dansvarianter) onsdagen den 17 januari 2024, kl. 18.00 - 19.15.
Gillesdanskursen, med träning av olika gammaldansvarianter, hålls kl. 19.30 - 21.30.
Lokal för kurserna är Folkets Hus i Hyllinge, Örtgatan 23.
10 kurskvällar (varje onsdag) planeras. Medlemskap (150 kr/år) är obligatorisk, och en avgift för varje danskväll får betalas. Avgiften är f.n. 40 kr.

Kontaktpersoner: Sven och Karin Andersson 042-20 53 01 eller 0709-56 57 71

Kursdans. Gammaldansens vänner i Helsingborg.

VÄGBESKRIVNING

Kör Åstorpsvägen (väg 1757) genom Hyllinge by och sväng in på Örtgatan, vid en vägvisare med texten Folkets Hus.

ADRESSFÖRTECKNING

HELSINGBORG GDV

Styrelsen:      
Ordförande: Sven Andersson 042-20 53 01 karindacke@gmail.com
Kassör: Eve Ekdahl 0705-437206  
Sekreterare: Karin Andersson 042-20 53 01  
Övriga styrelsemedlemmar: Jonny Kristensson, Eva Sjöholm, Annikki Vouri och Lena Ekdahl

Hemsida: www.grfdans.se/helsingborg/
E-post: helsingborg@grfdans.se