SNAPPHANENS
GAMMALDANSFÖRENING
HÄSSLEHOLM
Sidan uppdaterad 2024-01-31 | Webmaster

Välkomna

Till Snapphanens Gammaldansförening Hässleholm.

Årsmöte 2024
Årsmöte med Mat och dans 9/2 Monica och Andy.

(Årsmöte 1745, Mat 18.30, Dans 19.30-22.30.)

Gammeldanskväll i Knislinge folkets park
Söndagen den 25/2 kl. 16.00-20.00 kommer vi (Dansföreningen Snapphanen) och Vinslövs bygdedansare ha gemensam dans i Knislinge Folkets park. Spelar kommer Eva Bladh från Hörby göra. Inträdet inkl. fika 150 kr.
Upplägget blir 1 modern och 3 gammeldanser. Se bifogad fil här... Här finner du danslistan...

Vi finns på Facebook. Nya Dansföreningen Snapphanen (och lägg in en vänförfrågan).

VÅR HISTORIK

Föreningen bildades 28 augusti 1946 och fick då namnet Gammaldansens Vänner i Hässleholm.
1967 ändrade man namnet till Gammaldansföreningen Snapphanen.
Föreningens första årsmöte avhölls den 8 februari 1947, årsavgiften var 6 kr för herrar och 4 kr för damer. Detta berodde på att supandet var högt och med denna prisskillnad skulle drickandet försvinna.
Dansaftnar annordades andra lördagen i månaden.
1963-1990 dansade man i Björksäter i Hässleholm och kaffe och kaka kostade 2,25. På grund av bristande publik och allt högre lokalhyra ändrade man dansstället till Tallparken i Vinslöv.
1990- samarbetade man med Tyresvingen och Vinslöv. Detta upphörde också pga av sviktande dansintresse.
2000-2016 anordnas "grisfest" i Tydingesjön med mat och dans. Samarbetet har varit med Dansgänget i Hässleholm. Från och med 2012 arrangerar Dansföreningen Snapphanen detta själva.
1971 blev den första danskursen verklig i föreningens anda. De första kurserna hölls i Folkets hus i Hässleholm. Instruktörer var Arne Hjalmarsson (Sibbhult) och Carola Svensson (Bjärnum).
Instruktörer har varit många i föreningen under åren: Bl.a. Marta och Walter Karlsson, Märtha Nilsson och Birgitta Pettersson.
Under årens lopp har föreningen haft en populär ungdomssektion med många medlemmar. På senare år har tyvärr gammaldans varit "omodernt" att dansa för våra ungdomar och därför lades kursen vilande. Vi hoppas snart att intresset blir högt och vi kan återuppta denna verksamhet.
Föreningen idag:
Kurser och träningskvällar hålls i Stoby bygdegård utanför Hässleholm. Dansledare idag är Birgitta Pettersson och Håkan Nilsson. Föreningen har ca 80 medlemmar och åldern är mellan 19 år och upp till fantastiska 85 år. Medlemsantalet på en danskväll ligger på snitt 44 st. Föreningen har i drygt 10 år arrangerat en Grisfest i Tydingesjöns Festplats utanför Broby, Föreningen arrangerar även populära Gökotte-träffar på våren, Årsmötet i Stoby Bygdegård med drygt 65 medlemmar samt nybörjarkurs och träningsdans för ungdomar och vuxna.
Från 2012-2017 samarbetade föreningen med Club Tallen i Vinslöv. Alla kurskvällar hålls i Stoby bygdegård.
Från HT 2015-2017 startade en ny ``omgång`` nybörjarkurs med ca 30 deltagare + några från träningsdansen.
Sommaren 2016 fyller föreningen 70 ÅR
Under Hösten 2017 ökar antalet dansare då vi dansar "lättare" danser och har ett kursantal på 48 dansare/kväll.
2017- arrangerar föreningen en höstfest i Stoby istället för Grisfesten i Tydingesjön. Vi hoppas att trenden med nergående dansantal på våra dansfester bryts och antalet dansare ökar. 2017(60 st).
Vi önskar er en trevlig samvaro med oss i Snapphanen.
Önskas mer information kontakta styrelsen.

KURSER

Vårens kurser 2024
Torsdagar kl. 19.00-21.15 i Stoby bygdegård.

Från den 11/1-11/4 ej 8/2, årsmöte 9/2

50 kr/gång + medlemskort 150 kr

Info: Gert Ekstrand 0703-849232, Birgitta Pettersson 0709-599599

BILDGALLERI

Inga bilder ännu...

ADRESSFÖRTECKNING

SNAPPHANENS GAMMALDANSFÖRENING HÄSSLEHOLM

Styrelsen:          
Ordförande: Gert Ekstrand Troedstorp 7006 B 281 92 Hässleholm 0703-84 92 32 gert.ekstrand@gmail.com
Kassör: Birgitta Pettersson Österåsgatan 86 A 281 33 Hässleholm 0709-59 95 99 birgitta-pettersson@bredband.net
Sekreterare: Lennart Persson Agnsbygget 1165 284 91 Perstorp 0706-09 47 76
lennart.p77@hotmail.com
Vice ordförande, webbansvarig: Håkan Nilsson Röingegatan 92 281 37 Hässleholm 0734-02 67 22 hakannilsson1234@hotmail.com
Vice sekreterare: Elsa Johnsson Parkvägen 13 280 23 Hästveda 0451-307 01
0706-21 06 99
elsa.johnsson@swipnet.se
  Per-Erik Persson Sjövägen 1 289 73 Immeln 044-962 16
0708-37 52 26
ranse1@tele2.se
Suppleanter: Per-Eve Jönsson Främmenaryd 2357 289 92 Broby 0704-82 53 13
perewe3@gmail.com
  Eva Nilsson Haggagatan 15 283 34 Osby 0768-50 24 3 evamariannenilsson2@gmail.com

Hemsida: www.grfdans.se/snapphanen/
E-post: snapphanen@grfdans.se