START

Välkomna till Gammaldansarnas Riksförbund, GRF

Att främja och bevara kulturell gammaldans och musik samt stödja och sprida intresse för desamma...

Ord från förbundet:

En återgång till det normala...

En återgång till det normala börjar skymta och restriktionerna lättas i en femstegsplan och vaccinationen fortgår. Deltagarantalet med publik har utökats såväl inomhus som utomhus och ger möjligheter att kunna hålla styrelse- och årsmöten. När vi kan starta upp med våra kurser och danskvällar är svårt att sätta datum på. Respektive förening rekommenderas att ta del av vad som gäller och ta ansvar för sina handlingar o beslut. Gör inget som strider mot regler och restriktioner så vi får kritik på oss.
Radio P4 Malmöhus gjorde ett reportage om dans i pandemin och sände intervju med mej (Knut Landén) som ordförande i GRF samt Karin o Sven i Helsingborg. Hoppas ni lyssnat!
Vi önskar en trevlig sommar och hoppas att vi snart kan ta på oss dansskorna igen.
Styrelsen

 
 
Föreningarnas danser de närmaste månaderna:
(danslänkarna går till respektive förenings sida)


21-09-04 Dans, Erikslund - Ljunits GDF
21-09-18 Dans, Teckomatorp - GDF Friska Viljor OBS! Inställt!
21-09-25 Dans, Lomma - GDF Öresund, Lomma


Låt oss njuta av lite gamla dans bilder...
Webmaster för GRF:s hemsida är Carina Johansson,
som kan nås enligt följande:

Carina Johansson
E-post: webmaster@grfdans.se
Tel: 0731-40 24 88