START

Välkomna till Gammaldansarnas Riksförbund, GRF

Att främja och bevara kulturell gammaldans och musik samt stödja och sprida intresse för desamma...

Ord från förbundet:

2018 startar....

Vi har ett nytt år med många aktiviteter framför oss. Kurserna börjar inom kort. Som GRF medlem får Ni även deltaga i en annan förenings kurs. Kurserna finns på respektive förenings hemsida.
Glöm inte att komma på Er Förenings årsmöte, där Ni som medlem har möjlighet att påverka eller framföra Era synpunkter och önskemål.

Medlemskort mm...

Nu har Ni möjlighet att lösa nytt medlemskort för 2018 i Er förening.

På Förbundets höstmöte i oktober togs av många upp frågan ”hur skall vi få våra dansande gäster att stanna till kvällens slut?”
Denna fråga kommer säkerligen upp på Föreningarnas årsmöten. Därför är det viktigt att Ni medlemmar, där framför Era synpunkter och förslag på hur vi bäst kan lösa detta.

/ Styrelsen

 
 
Föreningarnas danser de närmaste månaderna:
(danslänkarna går till respektive förenings sida)


18-02-24 Dans, Svedala - GDF Treklangen, Anderslöv
18-02-24 Dans med soppafton, Vallåkra - Virvelvindens Dansförening
18-02-24 Dansstuga, Ystad - Vänner av Gammaldans, Ystad
18-03-02 Dans, Löberöd - Glada Gänget, Höör / Hörby Frosta GDF
18-03-03 Dans, Erikslund - Ljunits GDF
18-03-03 Dans, Klagshamn - Df Svingen
18-03-10 Dans, Sjöbo - GDF Vårsol
18-03-17 Dans, Teckomatorp - GDF Friska Viljor
18-03-17 Kultis, Tomelilla - Vildrosen Äsperöds GDF
18-03-17 Dans, Lomma - GDF Öresund, Lomma
18-03-23 Vårfest, Klagshamn - Df Svingen
18-03-30 Dans, Svedala - GDF Treklangen, Anderslöv
18-03-30 Dans med påskbord, Vallåkra - Virvelvindens Dansförening
18-03-31 Påskfest, Arkelstorp - Arkelstorp GDG
18-03-31 Påskaftonsdans, Ystad - Vänner av Gammaldans, Ystad
18-04-03 Träningsdans, Ystad - Vänner av Gammaldans, Ystad
18-04-06 Dans, Löberöd - Glada Gänget, Höör / Hörby Frosta GDF
18-04-07 Dans, Erikslund - Ljunits GDF
18-04-07 Dans, Klagshamn - Df Svingen
18-04-10 Träningsdans, Ystad - Vänner av Gammaldans, Ystad
18-04-14 Dans, Sjöbo - GDF Vårsol
18-04-20 Kultisdans, Ystad - Vänner av Gammaldans, Ystad
18-04-21 Dans, Teckomatorp - GDF Friska Viljor
18-04-21 Dans, Svedala - GDF Treklangen, Anderslöv


En bild från Svingens kursavslutning 2017...
Webmaster för GRF:s hemsida är Carina Johansson,
som kan nås enligt följande:

Carina Johansson
E-post: webmaster@grfdans.se
Tel: 0731-40 24 88