START

Välkomna till Gammaldansarnas Riksförbund, GRF

Att främja och bevara kulturell gammaldans och musik samt stödja och sprida intresse för desamma...

Ord från förbundet:

Återgång till det normala eller...

Återgång till det normala är troligen inte aktuellt för närvarande men förbundet kommer att ha sitt årsmöte den 23 september på Hantverksgården i Löberöd med GDF Rutan som värdförening. Kallelser och övriga handlingar är utsända till föreningarna och uppmanar till svar och deltagande på årsmötet. Även nomineringslista är utsänd och förslag emotses till valberedningen. Respektera senaste datum och skicka in anmälan och förslag. Föreningar som haft sina årsmöten ombedes skicka in handlingar till förbundet. Glöm inte adresslistan så vi kan ha aktuella uppgifter om föreningen.

Vi kan bara ta del av restriktioner och ta ansvar för vår verksamhet och hoppas på normala tider igen.

Styrelsen

 
 
Föreningarnas danser de närmaste månaderna:
(danslänkarna går till respektive förenings sida)


21-09-18 Dans, Teckomatorp - GDF Friska Viljor OBS! Inställt!
21-09-25 Dans, Lomma - GDF Öresund, Lomma OBS! Inställt!
21-10-02 Dans, Erikslund - Ljunits GDF OBS! Inställt!
21-10-02 Dans, Vallåkra - Virvelvindens Dansförening OBS! Inställt!
21-10-09 Jubileumsdans, Härslöv - GDF Ekeby OBS! Återinsatt!
21-10-09 Dans, Sjöbo - GDF Vårsol
21-10-16 Dans, Teckomatorp - GDF Friska Viljor
21-10-16 Dans, Lomma - GDF Öresund, Lomma
21-11-06 Dans, Erikslund - Ljunits GDF
21-11-06 Dans, Vallåkra - Virvelvindens Dansförening OBS! Inställt!
21-11-13 Dans, Sjöbo - GDF Vårsol


Låt oss njuta av lite gamla dans bilder...
Webmaster för GRF:s hemsida är Carina Johansson,
som kan nås enligt följande:

Carina Johansson
E-post: webmaster@grfdans.se
Tel: 0731-40 24 88